Drive không giới hạn

499000đ

Cho 01 tài khoản

Tài khoản vĩnh viễn

Được chọn tên user

Dung lượng vô hạn

Bảo mật riêng tư

Đồng bộ dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Google Meeting

Đặt hàng
Email Google theo tên miền

1499000đ

Cho 01 tài khoản

Theo tên miền [email protected]

Tài khoản vĩnh viễn

Được chọn tên user

Dung lượng vô hạn

Bảo mật riêng tư

Đồng bộ dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Google Meeting

Đặt hàng
Email doanh nghiệp

7999000đ

Cho 10 tài khoản

Tên tên miền công ty ten@cong_ty.com

Tài khoản vĩnh viễn

Được chọn tên user

Dung lượng vô hạn

Bảo mật riêng tư

Đồng bộ dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Google Meeting

CPanel Quản trị: tạo, xóa, sửa Email

Đặt hàng
Thiết kế web trọn gói

3999000đ

Tặng: tên miền quốc tế + hosting 01 năm

Giao diện chuẩn SEO

CMS version available

Logo Design Included

2 Review Available

Support Available

Source Code Included

Only one domain allowed
Đặt hàng