Email doanh nghiệp

7999000đ

Cho 10 tài khoản

Tên tên miền công ty ten@cong_ty.com

Tài khoản vĩnh viễn

Được chọn tên user

Dung lượng vô hạn

Bảo mật riêng tư

Đồng bộ dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Google Meeting

CPanel Quản trị: tạo, xóa, sửa Email